Small Edition handmade books

The book cycle "Inspired by Polymnia" was inspired by the book – object "Polymnia" created in 2019 (from the book cycle "Tribute to Muses"). The books in this cycle are small edition books by Lithuanian authors published and binded by Leonora Kuisienė. All books are handmade, with genuine leather covers. The covers are created using variety of artistic leather-making techniques, both traditional and experimental, rarely found in today’s bookbinding.

Mažo tiražo rankų darbo knygos

Knygų ciklą "Polymnijos įkvėptieji" įkvėpė pradėti 2019 metais sukurta knyga - objektas "Polymnija" (iš knygų ciklo "Duoklė mūzoms"). Tai mažo tiražo išleistos ir meniškai įrištos lietuvių autorių knygos. Visos knygos atliktos rankiniu būdu, trauktos natūralia oda. Viršeliai atlikti naudojant įvairias meninės odininkystės technikas pradedant senomis, šiandienoje retai pasitaikančiomis knygrišystėje, tiek tradicinėmis, bei eksperimentinėmis.

Duoklė mūzoms - Polymnijos įkvėptieji
Duoklė mūzoms - Polymnijos įkvėptieji
press to zoom
D. Kajokas
D. Kajokas
press to zoom
V. Balsys
V. Balsys
press to zoom
A. A. Žukauskas
A. A. Žukauskas
press to zoom
G. Latakas
G. Latakas
press to zoom
Ana Lu
Ana Lu
press to zoom
V. Stankus
V. Stankus
press to zoom
M. Balakauskas
M. Balakauskas
press to zoom
„Juodoji lelija“ I
„Juodoji lelija“ I
press to zoom