Algis Antanas Žukauskas "Lašai į akmenį"                                                       Algis Antanas Žukauskas "Lašai į akmenį"
Edition: 4 (numbered), ISBN 978-609-96150-2-8                                             4 numeruoti egzemplioriai, ISBN 978-609-96150-2-8
Copyright © 2020 Algis Antanas Žukauskas, Leonora Kuisienė                          © 2020 Algis Antanas Žukauskas, Leonora Kuisienė
Published by Leonora Kuisienė                                                                       Leidėjas - Leonora Kuisienė
Printed by "Printėja"                                                                                     Maketavimas ir spauda - "Printėja"

Algis Antanas Žukauskas
Algis Antanas Žukauskas
press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 1/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 1/4

Tiražas 4 numeruoti egzemplioriai. Išleido ir meniškai įrišo Leonora Kuisienė, 2020 Spaudos ir maketavimo darbus atliko spaustuvė "Printėja".

press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 1/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 1/4

Leidinio anotacija Be tradicinių būties temų, kai kuriuose „lašuose“ autorius ieško sintezės pėdsakų tarp krikščionybės ir budizmo, tuo pat metu keldamas sau dilemą: krikščionizmas arba krikščionybė, arba – arba ?.. Taip pat galima įžvelgti ir siužetinę asmens raidos būsenų sąsają.

press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 1/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 1/4
press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 1/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 1/4
press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 1/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 1/4
press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 1/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 1/4
press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4

Tiražas 4 numeruoti egzemplioriai. Išleido ir meniškai įrišo Leonora Kuisienė, 2020 Spaudos ir maketavimo darbus atliko spaustuvė "Printėja".

press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
press to zoom
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
A. A. Žukauskas "Lašai į akmenį" 2/4
press to zoom